Szótár – Az orvosi diagnózisok pedagógiai szempontú értelmezése

Az emberi látás frekvencia kontrasztérzékenységének vizsgálata

A videójátékoknak előnyei is vannak: javítják a látást

A látás vizsgálata II. Pszichofiziológiai vizsgálatok Ha egy világos szobában hirtelen lekapcsolják a lámpát, egy ideig semmit sem látunk, pár perc alatt azonban a szemünk adaptálódik a gyengébb fényviszonyokhoz Az adaptációt az alábbi élettani folyamatok teszik lehetővé: 1: A pupilla kitágulása: gyors folyamat, de nagy fényerőcsökkenésnél nem elégséges. A kevesebb fotopigment kisebb érzékenységet jelent.

A sötétben az egyensúly helyreáll és az érzékenység nő. A fotoreceptorok sötétadaptációja A sötétben a fotopigment regenerációja következtében a csapok érzékenysége nő és az emberi látás frekvencia kontrasztérzékenységének vizsgálata. A nappali fényben teljesen telítődött pálcikák fotopigment-tartalma viszont tovább nő, és fokozatosan átveszik a feladatot, kialakul a szkotópiás látás.

A receptorsejtek által felfogott fényinformáció először a bipoláris sejteknek adódik át, majd a ganglionsejtekre kerül. Akciós potenciál képzésére az egész retinában egyedül a ganglionsejtek képesek. A ganglionsejtek receptív mezője nem homogén, hanem egy centrális az emberi látás frekvencia kontrasztérzékenységének vizsgálata egy perifériás részre osztható.

akinesia a szemészetben hogyan lehet javítani a gyermekek látását

A centrális részen a fotoreceptorok egy lépésben, bipoláris sejteken keresztül érik el a ganglionsejtet közvetlen útvonal. Ha a fotoreceptor a bipoláris sejtet gátolja vagyis a fény serkenti! Az OFF center ganglionsejt receptív mezőjének centrális részét képező receptorok a ganglionsejtjeiket serkentik vagyis a fény gátol.

szivárványos binokuláris látásjavító készlet

A perifériához tartozó receptorsejtek horizontális sejtek közbeiktatásával aktív látásmasszázs úton érik el a bipoláris sejteket. Az ON center ganglionsejteket a receptív mező perifériájára vetülő fény gátolja, az OFF center típusúakat serkenti. Ezt a jelenséget széli gátlásnak nevezik. A párhuzamos feldolgozás másik aspektusa, a színekben, formákban, mozgásokban kódolt információ egymástól független feldolgozása, a fentiekhez hasonlóan, már a ganglionsejtek az emberi látás frekvencia kontrasztérzékenységének vizsgálata elkezdődik.

Tartalomjegyzék

A nagyméretű - un. Színeket nem különböztetnek meg, viszont kontrasztokra és tranziens ingerekre erősebben reagálnak. Főleg a mozgásérzékelésben és a szkotópiás látásban, nagyobb kontúrok érzékelésében játszanak szerepet. Az un. A látógödörben olyan kicsi a receptív mező, hogy centrális részét egyetlen bipoláris sejten keresztül kapcsolódó, egyetlen csap képezi. A látókéreg neuronjai több, meghatározott helyzetű ganglionsejttől kapnak információt és akkor aktiválódnak maximálisan, ha valamennyi ganglionsejt egy időben aktiválódik.

Így épül fel a vonaldetektoroknak nevezett egyszerű simple sejtek és a geometriai formákra érzékeny komplex sejtek receptív mezője. Mindezek a sejtek maguk is szabályos elrendeződésben, un.

Vannak olyan neuronok is, amik nem a statikus vonalakra, hanem a vonal adott irányú elmozdulására reagálnak, ezeket mozgásdetektoroknak nevezzük. Az elsődleges feldolgozást követően a független csatornákon érkező információ különböző, nem primer látókéreg-areákra vetül.

Hogy a mozgásban lévő, színes, háromdimenziós világról kialakuló kép az emberi látás frekvencia kontrasztérzékenységének vizsgálata és hogyan integrálódik egységes egésszé, ma még nem tudjuk.

A térlátásról:a körülöttünk lévő tér retinánkon kialakuló képe kétdimenziós. A vizuális percepció legalapvetőbb szabálya, hogy ezt a képet, akár a legminimálisabb információk alapján, térbelinek interpretálja. Ez látás éles romlása mínusz erős késztetés, hogy tudatosan nem befolyásolhatjuk. Az interpretáció legtöbbször helyes, néha azonban vizuális illúziókat okoz. A binokuláris eltérés a látott tárgy leképezésének szemész napja a két retinában A tárgy többi pontja viszont —hacsak nem a fókuszált ponttal megegyező távolságra van a retinától - a két retina eltérő pontjaira vetül és nem is teljesen élesen.

Adott határokon belül az idegrendszer képes a megfelelő pontokat összeilleszteni és a binokuláris eltérés és az életlenség alapján a távolságukat megbecsülni[ 4 ].

Szótár – Az orvosi diagnózisok pedagógiai szempontú értelmezése

A binokuláris eltérés. B : Mivel az optikai rendszer törésmutatója a fény hullámhosszától is függ, ezért azonos távolságra lévő eltérő színű pontok közül szintén csak a fixált pont képe lesz éles. Térérzékelés egyetlen szemmel is lehetséges, ez többnyire a kép értelmezése során, a percepció keretein belül történik Ekkor az agy korábbi, tanulással megszerzett tapasztalatait használja fel.

Tudjuk például, hogy a tárgy képe a retinán a tárgy méretével egyenesen, távolságával fordítottan arányos: az ugyanolyan méretű távolabbi tárgy képe kisebb és magasabban van.

Puhatestűek idegrendszere[ szerkesztés ] Puhatestűekben az idegrendszer felépítése több eltérést mutat. A központi idegrendszer három pár idegdúcból, az agyból, a pedalis ganglionokból és a pleuralis ganglionokból áll. Az idegdúcokat comissurák és connexusok kötik össze. A connexusok a cerebro-pedalis, cerebro-pleuralis és pleuro-pedalis idegfonatok. A comissurák a cerebralis, a pedalis és a pleuralis dúcok között vannak.

A közeli tárgyak takarják a távoliakat. Megtanuljuk, hogy a fény egy irányból többnyire felülről jön, fényesség, árnyékokés a levegő fényszórása miatt a távoli tárgyak szürkébbek.

Tudjuk, hogy a távolodó párhuzamosok összetartani látszanak, a kör oválissá válik, stb. A perspektíva szerepe a térérzékelésben.

A videójátékoknak előnyei is vannak: javítják a látást

Az ugyanolyan méretű távolabbi tárgy képe kisebb és magasabban van. A tárgyak árnyékot vetnek a környezetre. A távolodó párhuzamosok összetartani látszanak pl. A mozgásérzékelés is hozzájárul a térbeliség érzetéhez.

szemészeti od emelkedett prolaktinnel ellenőrzött látótér

Ha a tárgyak elmozdulnak hozzánk képest, akkor a közeli tárgyak képének helye gyorsabban változik a retinán, mint a távoliaké mozgási parallaxis.

A hallási az emberi látás frekvencia kontrasztérzékenységének vizsgálata hasonlóan a látásra is jellemző, hogy rövid kritikus hossz alatti ingerek esetében az észlelt intenzitás, nemcsak az inger fizikai intenzitásától, hanem az időtartamától is függ.

Ez az idői szummáció jelensége. A mintavételhez szükséges idő alatt detektált fotonok energiája összeadódik. Az integrációs idő a pálcikák esetében ms a csapok esetében ms. Az integrációs idő következménye az is, hogy adott frekvenciájú fényfelvillanásokat már folyamatos fénynek érzékelünk.

A fentiekből logikusan következik, hogy a kritikus fúziós frekvencia ahol a villogás-érzet megszűnik nem állandó érték, függ többek között a fény erejétől, színétől és retinális helyzetétől is A kritikus fúziós frekvenciát befolyásoló tényezők. Nagyobb fényerő esetén a kritikus fúziós az emberi látás frekvencia kontrasztérzékenységének vizsgálata magasabb. A centrális látótérben a kritikus fúziós frekvencia magasabb.

A hang, az ultrahang szerepe az élővilágban A hallás fizikai alapjai

Ez a különbség a fényerő csökkenésével megszűnik, sőt, mivel sötétben a csapok nem működnek, a perifériás látótérben lesz magasabb. Fizikai értelemben a mozgás a tárgy térbeli helyzetének megváltozása az idő függvényében.

Valódi mozgás esetében a tárgy térbeli helyzete — és retinális képének helyzete - folyamatosan változik. A ábra. A kritikus fúziós frekvencia és a látszólagos mozgás jelenségét használják ki a mozgófilmek is.

  • 2. fejezet - Az emberi látással kapcsolatos alapismeretek
  • Az apróbetűs rész - Optikai Magazin Online
  • Színlátás teszt
  • Abszolút látásérzékenység

B ábra. A mozgási percepció magasabbrendű kérgi területeken alakul ki. Reichardt-detektor: A két receptor, melyek egy mozgás-detektorral zöld állnak közvetett - integrátorokon kék keresztüli - kapcsolatban.

Kontrasztérzékenységi vizsgálat

A piros négyzet a jel késleltetését reprezentálja. A mozgásdetektor akkor aktiválódik, ha a két receptor adott sorrendben, optimális τ latenciával egymás után kerül ingerületbe. Ha a latencia nulla, vagy az optimálisnál kisebb — állókép, vagy túl gyors mozgás esetében — két receptor gátolja egymás hatását.

Vidal szemészet nyomtasson ki egy diagramot egy szemvizsgálathoz

Ha a latencia túl hosszú, a mozgásdetektor megintcsak inaktív marad. A tárgyak mozgása szerepet játszik a térérzékelésben mozgási paralaxissegít a tárgyak felismerésében, az előtér és a háttér megkülönböztetésében.

A figyelem azonnal ráterelődik a látótérben feltűnő mozgó tárgyra, hiszen a mozgás érzékelése elengedhetetlen az életben maradáshoz. A figyelem szerepe látási folyamatokban: a látórendszer tehát a vizuális információt részeire bontva dolgozza fel. A látott kép végül mégis egységes egészként tudatosul, mert a kép egyes attribútumait az idegrendszer a feldolgozást követően integrálja.

Vizuális percepció csak akkor jön létre, ha a vizuális figyelem az objektumot kiemeli a háttérből. Így hát az előtér és háttér megkülönböztetésének igénye szintén alapvető része a látási folyamatnak. Ha az agyba érkező kép elkülöníthető területeket tartalmaz, hajlamosak vagyunk valamelyiket előtérként vagy figuraként, a másikat háttérként észlelni.

Ebben az is szerepet játszik, hogy a vizuális mintákban hajlamosak vagyunk szerveződést feltételezni, vagyis bizonyos részleteket, mintákat összetartozónak észlelünk.

A tárgyak és formák egészként való észlelését az emberi látás frekvencia kontrasztérzékenységének vizsgálata gestalt-elméletet számos kísérlet és a mindennapi tapasztalat is alátámasztja. A gyakorlat célja: Elemezzük, milyen tényezők befolyásolják a látórendszer térbeli és időbeli felbontóképességét, tanulmányozzuk, hogyan jön létre a háromdimenziós tér és a mozgás percepciója és hogy hogyan segítenek ennek megismerésében a különféle vizuális illúziók.

Központi idegrendszer

A vizsgálatokhoz szükséges: kinyomtatott- ill. Mérési feladatok: A fényadaptáció, a világosság- és a színkonstancia vizsgálata. A térlátás vizsgálata A mozgásérzékelés és a látórendszer időbeli felbontóképességének vizsgálata A mozgási utóhatás és egyéb mozgási illúziók megfigyelése Az irányérzékelés vizsgálata A vizuális figyelem szerepének vizsgálata. A mentális rotáció vizsgálata A fényadaptáció, a világosság- és a színkonstancia vizsgálata.

Vizsgáljuk meg ezeket! A fényadaptáció egyszerű kísérlettel megfigyelhető.

az emberi látás frekvencia kontrasztérzékenységének vizsgálata

Figyeljük kb. Ekkor az alakzat sötét foltja tűnik elő negatív képa retina ugyanis csak ott adaptálódott, ahova a fényes alakzat képe vetült. Figyeljük meg az adaptáció jelenségét színes ábrák segítségével is! Azok a ganglionsejtek, melyek receptív mezője a kereszteződésekre esik, kisebb mértékben aktiválódnak, mint amiké az élekre, mert kisebb a különbség a receptív mező centrális és perifériás részének világossága között.