Látószerv szerkezete anatómia

A látószerv szövettani szerkezete

a látószerv szövettani szerkezete

Lenhossék Mihály dr. Budapest, Lenhossék Mihály dr. Budapest, Érzékszervek - Látószerv Szövettani szerkezet.

A.1. Általános jellemzők

A sclera tömött rostos kötőszövetből áll ; lapos, enyvadó nyalábok alkotják, amelyek a felszínnel va­lamennyien párhuzamosan haladnak, de ebben a síkban külön­böző irányban járnak. A sclera a látószerv szövettani szerkezete lemezes szerkezetű, mint a cornea, de nem olyan kifejezetten, mint ez. A szem elülső felé­ben a felszínesebb rostok inkább délkörszerűen, a mélyebbek az egyenlítővel párhuzamoson futnak, hátrább a rostok járása egé­szen rendszertelenné, minden irányban kereszteződővé lesz.

A lemezek közt szabálytalan alakú fix kötőszöveti sejtek vannak.

Haladottabb korban e sejtek plasmájában pigment képződhet, amitől, kapcsolatban zsírszemcséknek a rostok közé való lerakó­dásával, az egész sclera sárgás színárnyalatúvá lehet. A kötőszö­veti nyalábokat rugalmas rostok fonják körül ; legtöbb van be­lőlük a lamina cribrosa scleraeban s a környezetében, továbbá a a látószerv szövettani szerkezete határ közelében. A sok rugalmas rost ellenére fizikai tekintetben rugalmasnak a sclera mégse mondható : a szemtartalom megkisebbedésekor nem húzódik össze, hanem inkább ráncossá lesz s viszont a belső szemnyomás gyors növe­kedésekor nemhogy kitágulna, hanem a legnagyobb ellentállást fejti ki, ami nagy fájdalommal jár.

alvászavarok látásvesztés gyakorlatok, amelyek javítják a látást rövidlátással

A cornea és sclera átmenetele egymásba a szövettani készít­ményen nem olyan szembeötlő, mint makroskopice. De ezen is megállapítható, hogy pikkelyvarrat módjára viszonylanak egy­máshoz, s hogy a látószerv szövettani szerkezete sclera kívül, a cornea belül nyomul a másik fölé. A látószerv szövettani szerkezete cornea nyalábjai valamennyien a sclera nyalábjaiba men­nek át : szinte észrevétlenül scleralis rostokká lesznek.

a látószerv szövettani szerkezete rövidlátás az egészségügyi minisztériumról

Az átmenet tájékán, de már a sclera szövetében szemtöltő hiperopia esetén csatorna átmetszetét látjuk ; ez a canalis Schlemmii1 vagy sinus venosus sclerae. A sclera hátulsó széléhez egészen közel, még az iriszug előtt találjuk. Elől a rendes tömött scleraszövet hatá­rolja, hátul azonban nem az, hanem egy merev lemezekből álló hálózatos szövet, a spongiosa sclerae vagy trabeculum corneo- sclerale.

  1. Életútja[ szerkesztés ] Középiskoláit a fővárosban végezte.
  2. A látószerv felépítése és a látás folyamata
  3. Szem és adnexumai daganatok | Hungarian Oncology Network - globalbringa.hu
  4. Az emberi szem ennek csak a töredékét képes érzékelni, körülbelül a — nm hosszúságú hullámokat.

Nevezetessége, hogy a hátulsó részén tapad, apró inros­tokkal. A spongiosa sclerae felé a Schlemm-csatorna hiánytalan endothelfalzattal záródik el, s a csarnokvíz a csatornába, fő levezető útjába, nem nyílt közlekedés, hanem csak filtra- tio útján juthat. A csatornának csak egy összeköttetése van : azokkal a mellette elfutó kis vénákkal, melyek a sugártestből a 1 1 Schlemm, Fr. Schlemm a csatornát ban írta le, igazi jelentőségét azonban csak Leber ismerte fel ben.