Spirituális fejlődés a hétköznapokban

Életmód-gyakorlati és elméleti világkép, Október 17., kedd 18 óra

Tartalom

  életmód-gyakorlati és elméleti világkép

  Sok éves tapasztalataim szerint a spirituális keresők elméleti felkészültsége rendkívül jó, de az elmélet hétköznapi átültetésében még támogatásra van szükségük Ebben szeretnék most segítséget nyújtani azzal, hogy hétről-hétre megadom a javasolt életmód-gyakorlati és elméleti világkép, amiket mindenki időbeosztásának megfelelően végezhet el.

  Ezek a gyakorlatok nagyon egyszerűek, mégis sokat javíthatnak hétköznapjaik szellemi-lelki minőségén.

  életmód-gyakorlati és elméleti világkép

  Kétségtelen, hogy rendszeresen és figyelmesen kell végezni őket, de nem létezik szellemi út kitartás, önfegyelem és koncentráció nélkül. Pontosan ezek a tulajdonságok fognak érezhető változást hozni az életükben, ezért, ha a gyakorlatokat beépítik az életükbe, néhány hét után könnyedén megszokják az új életmódot.

  életmód-gyakorlati és elméleti világkép szem és látás ppt

  Az így elért eredmények pedig hosszú távon javítják életminőségüket, s legfőképpen a szellemi-lelki állapotukat A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik Szállítási és fizetési módok Kedves Vásárlónk! Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.

  életmód-gyakorlati és elméleti világkép veleszületett myopia kezelés

  Szállítási módok:.